ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εκπαίδευση είναι ζωτικός τομέας της δράσης μας  καθώς αποτελεί προτεραιότητα η δημιουργία ποιοτικών και πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές και ενήλικες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία και μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και βιωματικά εργαστήρια.

Επιγραμματικά, η Open Ways προσφΕρει:

  • Σεμινάρια δια βίου μάθησης
  • Σεμινάρια αυτοβελτίωσης & life coaching
  • Βιωματικά Εργαστήρια